Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 800443913

Δ.Ο.Υ.: ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 122907639000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Περιοχή: ΣΚΑΛΑ

Τ.Κ.: 23051

Τηλέφωνο: 2735023408

Fax: 2735023478

email: xaris31@yahoo.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 5.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΒΛΑΧΟΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 139318504